Herdera helix ‘Goldheart ‘ - Deutsche Gesellschaft für Hydrokultur e.V.
Buntnessel

Herdera helix 'Goldheart '

Gewöhnlicher Efeu
Familie Araliaceae - Araliengewächse
Efeu-Sammlung Robert Krebs

<< Zurück