Hedera helix L. ‘Moon Beam‘ - Deutsche Gesellschaft für Hydrokultur e.V.
 Lantana camara L.

Hedera helix L. 'Moon Beam'

Gewöhnlicher Efeu - Winterblatt
Familie Araliaceae - Araliengewächse
Efeu-Sammlung Robert Krebs

<< Zurück